Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Về chúng tôi -> Lịch sử hình thành và phát triển •2008: Công ty Mạng lưới Truyền thông Trực tiếp (DCN) – Hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ thoại ra nước ngoài (Hợp tác với VTC) •2010: Công ty

Lễ ký kết bản ghi nhớ phối hợp giữa Sở NN&PTNT Tỉnh Tây Ninh và FELIX

Lễ ký kết bản ghi nhớ phối hợp giữa Sở NN&PTNT Tỉnh Tây Ninh và FELIX

https://sonongnghiep.tayninh.gov.vn/tin-hoat-dong/ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-ve-tieu-thu-noi-dia-va-xuat-khau-cac-loai-san-pham-nong-lam-san-qua-kenh-thuong-mai-dien-tu-giua-so-nong-nghiep-va-ptnt-tinh-tay-ninh-voi-cong-ty-co-phan-giai-phap-cong-nghe-felix-3001.html Ngày 09-01-2024, tại Văn phòng Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh