Bộ phận Hành chính văn phòng – Office Administration Department

Trụ sở chính – Headquarters:
Địa chỉ: 84 Đường số 15, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
Address: 84 Street No. 15, An Phu Ward, Thu Duc City, TP. Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: 028 38 333 888 hoặc Hotline: 1900 3081
Phone: 028 38 333 888 or Hotline: 1900 3081
Email: info@felixgroup.vn or info@felix.store

Visits: 13