Danh mục: Tin tức

Chúng tôi vừa ra mắt quỹ đầu tư theo hình thức tương hỗ với quy mô ban đầu là 100 tỷ VNĐ. Chúng tôi đang thúc đẫy việc tìm kiếm và phát triển những Startup

http://f-holding.net