Giám đốc kinh doanh

Phụ cấp: 20 triệu

Hoa hồng theo doanh số

Bảo hiểm sức khoẻ

Bảo hiểm Nhóm

Thưởng khác (contest)

HĐLĐ

Du lịch nước ngoài

Phạm vi phụ trách: Tỉnh/Thành phố

Visits: 3