Họp RSM ngày 03-08-2021

Họp RSM ngày 03-08-2021

Nội dung:
1. Triển khai kinh doanh: -> tháng 8/2021 quản lý theo mục tiêu doanh số: RSM: 134 triệu/ngày; ASM: 33 triệu/ngày; SS: 17 triệu/ngày; SR: 5 triệu/ngày.
2. Hoạt động giám sát: -> triển khai -> đánh giá -> đo lường kết quả
3. Phương pháp triển khai: COACHING (Bạn là ai? Bạn muốn đến đâu? FELIX đồng hành với bạn như thế nào?)

Chúc 100% thành viên hoàn thành mục tiêu doanh số tháng 8/2021.
Trân trọng.

Hits: 18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *