Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh – Sale Admin (SA)

Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh – Sale Admin (SA)

HÌNH THỨC:
Ø Toàn thời gian
ØLương: 8-15 triệu/tháng
ØThưởng: tháng 13, Khác, …
ØNơi làm việc: ONLINE hoặc Văn phòng Vùng ứng tuyển

NHIỆM VỤ:
– Tham gia các lớp tập huấn sản phẩm của đối tác để lấy mã số kinh doanh cho Felix (Ví dụ: Mã số của công ty tài chính, bảo hiểm, …)
– Hỗ trợ cho toàn bộ đội ngũ kinh doanh Vùng quy trình, nghiệp vụ kinh doanh (tuyển dụng, bán hàng, quản lý, …) của những sản phẩm theo yêu cầu của công ty theo từng thời điểm
– Báo cáo kết quả kinh doanh của Vùng hàng ngày theo mẫu quy định
– Tham dự đầy đủ các chương trình họp/huấn luyện theo yêu cầu của công ty. 

YÊU CẦU:
– Làm việc toàn thời gian (không được làm bất cứ việc gì khác ngoài công việc tại Felix)
– Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương trong ngành tài chính, bảo hiểm.

XEM HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TẠI ĐÂY.

Visits: 117

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *