PHÂN VÙNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHÂN VÙNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 1. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 1 (ĐBSH1) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam được phân chi thành 07 khu vực kinh doanh do 07 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: HÀ NỘI 1, HÀ NỘI 2, HÀ NỘI 3, HÀ NỘI 4, PHÚ THỌ, BẮC NINH, HÀ NAM.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 2. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2 (ĐBSH2) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình được phân chi thành 08 khu vực kinh doanh do 08 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: HƯNG YÊN, HẢI DƯƠNG 1, HẢI DƯƠNG 2, HẢI PHÒNG 1, HẢI PHÒNG 2, THÁI BÌNH, NAM ĐỊNH, NINH BÌNH.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 3. VÙNG TÂY BẮC BỘ (TBB) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hoà Bình được phân chi thành 06 khu vực kinh doanh do 06 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: LAI CHÂU, LÀO CAI, ĐIỆN BIÊN, YÊN BÁI, SƠN LA, HOÀ BÌNH.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 4. VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ (ĐBB) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ được phân chi thành 09 khu vực kinh doanh do 09 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: VĨNH PHÚC, HÀ GIANG, CAO BẰNG, TUYÊN QUANG, BẮC KẠN, LẠNG SƠN, THÁI NGUYÊN, BẮC GIANG, QUẢNG NINH.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 5. VÙNG BẮC TRUNG BỘ (BTB) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được phân chi thành 10 khu vực kinh doanh do 10 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: THANH HOÁ 1, THANH HOÁ 2, THANH HOÁ 3, BẮC NGHỆ AN, NAM NGHỆ AN, BẮC HÀ TỈNH, NAM HÀ TỈNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN HUẾ.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 6. VÙNG TRUNG TRUNG BỘ (TTB) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Đà Nẵng, Quang Nam, Quảng Ngãi, Bình Định được phân chi thành 07 khu vực kinh doanh do 07 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM 1, QUẢNG NAM 2, QUẢNG NGÃI 1, QUẢNG NGÃI 2, BÌNH ĐỊNH 1, BÌNH ĐỊNH 2.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 7. VÙNG NAM TRUNG BỘ (NTB) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu được phân chi thành 05 khu vực kinh doanh do 05 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: PHÚ YÊN, KHÁNH HOÀ, NINH THUẬN, BÌNH THUẬN, BÀ RỊA VŨNG TÀU.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 8. VÙNG TÂY NGUYÊN (TN) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Gia Lai, Kom Tum, Dak Lak, Lâm Đồng, Đắc Nông được phân chi thành 07 khu vực kinh doanh do 07 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: GIA LAI 1, GIA LAI 2, KOM TUM, DAK LAK 1, DAK LAK 2, LÂM ĐỒNG, ĐẮC NÔNG.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 9. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (ĐNB) bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai phân chi thành 05 khu vực kinh doanh do 05 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, TÂY NINH, ĐỒNG NAI 1, ĐỒNG NAI 2.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 10. VÙNG HỒ CHÍ MINH bao gồm các Tỉnh/ Thành phố: TP. Hồ Chí Minh được phân chi thành 04 khu vực kinh doanh do 04 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: BẮC SÀI GÒN, ĐÔNG SÀI GÒN, TÂY SÀI GÒN, NAM SÀI GÒN.
  TRUY CẬP FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 11. VÙNG BẮC MEKONG (BMK) bao gồm 6 Tỉnh/ Thành phố: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh được phân chi thành 07 khu vực kinh doanh do 07 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: LONG AN 1, LONG AN 2, ĐỒNG THÁP, TIỀN GIANG, BẾN TRE, VĨNH LONG, TRÀ VINH.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
 12. VÙNG NAM MEKONG (NMK) bao gồm 7 Tỉnh/ Thành phố: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau được phân chi thành 08 khu vực kinh doanh do 08 Quản lý Khu vực (ASM) phụ trách gồm: AN GIANG, CẦN THƠ, KIÊN GIANG 1, KIÊN GIANG 2, HẬU GIANG, SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU, CÀ MAU.
  TRUY CẬP HỆ THỐNG FANPAGE VÙNG TẠI ĐÂY.
https://felixgroup.vn/nhan-su/co-cau-to-chuc-bo-phan-kinh-doanh/
https://felixgroup.vn/ve-chung-toi/linh-vuc-hoat-dong/
https://felixgroup.vn/huan-luyen/hoa-hong-kinh-doanh-san-pham-tai-chinh-commission-for-trading-financial-products/

Visits: 1621

3 thoughts on “PHÂN VÙNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *