Mỗi phút giây trôi qua đều không đợi chờ tôi cũng như bạn!

Vèo cái đã hết tháng 6 rồi, tính ra cũng hết nửa năm rồi đó … Đọc tiếp Mỗi phút giây trôi qua đều không đợi chờ tôi cũng như bạn!