FELIX Social Media

FELIX Social Media

WEBSITE TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU:

  1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP FELIX: https://felixgroup.vn

2. TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ FELIX: https://felix.store

3. TRANG THÔNG TIN HỘI DOANH NGHIỆP THỦ ĐỨC: https://hoidoanhnghiepthuduc.vn

4. HỌC VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẢO HIỂM: https://hdi.edu.vn

5. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ BẢO HIỂM: https://tilafinance.com.vn

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:

  1. FELIX: https://www.facebook.com/felix.store

TRANG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

  1. FELIXGROUP: https://www.facebook.com/felixgroup.vn

TRANG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KINH DOANH:

  1. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: https://www.facebook.com/felix.dongbangsonghong

2. TÂY BẮC BỘ: https://www.facebook.com/felix.taybacbo

3. ĐÔNG BẮC BỘ: https://www.facebook.com/felix.dongbacbo

4. BẮC TRUNG BỘ: https://www.facebook.com/felix.bactrungbo

5. NAM TRUNG BỘ: https://www.facebook.com/felix.namtrungbo

6. TÂY NGUYÊN: https://www.facebook.com/felix.taynguyen

7. ĐÔNG NAM BỘ: https://www.facebook.com/felix.dongnambo

8. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: https://www.facebook.com/felix.dongbangsongcuulong

QUẢNG CÁO:

  1. TẠP CHÍ VIETNAM LOGISTICS REVIEW: http://vlr.vn

2. FP VIETNAM LOGISTICS REVIEW: https://www.facebook.com/VLR112007

3. QUẢNG CÁO BẤT ĐỘNG SẢN: https://quangcaobatdongsan.com.vn

4. QUẢNG CÁO KHO HÀNG: https://quangcao.store

TRUYỀN THÔNG:

  1. NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ (Profile): https://www.facebook.com/conguyenvantoan

2. NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ (FP): https://www.facebook.com/nguyenvantoanco.vn

3. CHUYÊN TRANG TUYỂN DỤNG SALE: https://www.facebook.com/tuyendung.felix

5. THÔNG TIN KINH TẾ: https://www.facebook.com/felix.biz.vn

6. CÔNG ĐỒNG DOANH NHÂN HẠNH PHÚC: https://www.facebook.com/fbnc.biz.vn

7. TRANG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ: https://www.facebook.com/xuctiendautu.vn

8. TRANG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: https://www.facebook.com/xuctienthuongmai.toancau

9. TRANG TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ: https://www.facebook.com/felix.chuyendoiso

10. TRANG MÔI GIỚI BẢO HIỂM: https://www.facebook.com/moigioibaohiem.vn

11. MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN: https://www.facebook.com/moigioichungkhoan.toancau

12. CHUYÊN TRANG ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG: https://www.facebook.com/taichinhungdung.vn

13. CHUYÊN TRANG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO: https://www.facebook.com/trungtamdaotao.vn

14. CHUYÊN TRANG ĐÀO TẠO BẢO HIỂM: https://www.facebook.com/daotaobaohiem.vn

15. CHUYÊN TRANG NGIÊN CỨU ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: https://www.facebook.com/trungtamdoimoisangtao.vn

CÔNG TY THÀNH VIÊN:

2. FELIX CONSULTANCY (FLC): https://www.facebook.com/felix.consultancy

3. FELIX ACADEMY (FLAca): https://www.facebook.com/hocvienkhoinghiepfelix

4. FELIX INVESTMENT (FLI): https://www.facebook.com/quytuongho.vn

5. FELIX MEDIA (FLM): https://www.facebook.com/felix.media.vn

6. FELIX ASSURANCE (FLAss): https://www.facebook.com/congtydambaofelix

7. FELIX SOFTWARE (FLSoft): https://www.facebook.com/Felix-Software-JSC-104580314691290

8. FELIX CAPITAL INVESTMENT (FLSing): https://www.facebook.com/felixcapital.sing

9. HDI: https://www.facebook.com/HDI.edu.vn

10. TILA: https://www.facebook.com/tilafinance.com.vn

CÁC TRANG BÁN HÀNG:

  1. CHỢ ĐẦU MỐI: https://www.facebook.com/chodaumoi.felix

2. CHẠY LEADS TÀI CHÍNH: https://www.facebook.com/Felix.storebank

3. CHẠY LEADS ĐẦU TƯ: https://www.facebook.com/dichvutaichinh.toancau

4. THỰC PHẨM CHỨC NĂNG: https://www.facebook.com/happyshop.vanphuc

5. QUẢNG CÁO FELIX: https://www.facebook.com/Felix-Việt-Nam-102385785034164

6. SAI GON SQUARE ONLINE: https://www.facebook.com/saigonsquare.online

7. CHỢ THỦ ĐỨC ONLINE: https://www.facebook.com/chothuduc.online

HỘI & HIỆP HỘI:

  1. HỘI DOANH NGHIỆP TP. THỦ ĐỨC: https://www.facebook.com/hoidoanhnghiepthuduc

2. HIỆP HỘI BẢO VỆ NGƯỜI MUA BẢO HIỂM Việt Nam: https://www.facebook.com/Hiệp-Hội-Người-Mua-Bảo-Hiểm-Việt-Nam-105780258254397

3. HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI MUA BẢO HIỂM VIỆT NAM: https://www.facebook.com/Hội-bảo-vệ-Quyền-lợi-Người-mua-bảo-hiểm-Việt-Nam-170365111325212

4. CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN: https://www.facebook.com/honguyenkhapnamchau

5. NHÓM KIẾM TIỀN CÙNG FELIX: https://www.facebook.com/groups/139831460768040

Nền tảng YouTube:

  1. Felix Tivi: https://www.youtube.com/channel/UCYb7H8SejtHCO5K-h9r-yNA

2. BẢO HIỂM & CUỘC SỐNG: https://www.youtube.com/channel/UCiqkuO5XnE2mXJHsFVCt7mw

3. FELIX CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCdcUiyhtzbEdj_WLIcmE4FA

Nền tảng Linkedin:

  1. NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ: https://www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco/

2. SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ FELIX: https://www.linkedin.com/company/felix-store

3. FELIX GROUP: https://www.linkedin.com/company/felixgroup

Hits: 117

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *