FELIX Social Media

FELIX Social Media

1.ZALO:

Felix & Friends: https://zalo.me/g/ljaqpv451

FELIX Official:

2.FACEBOOK:

TRANG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỦA NHÀ CUNG CẤP: https://www.facebook.com/official.felix.store

NHÓM ĐĂNG BÁN HÀNG DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP: https://www.facebook.com/groups/1055561178319746/

3.WEBSITE SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:

FELIX B2B: https://felix.store/vn/

4.WEBSITE TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU:

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP FELIX: https://felixgroup.vn

TRANG THÔNG TIN HỘI DOANH NGHIỆP THỦ ĐỨC: https://hoidoanhnghiepthuduc.vn

HỌC VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẢO HIỂM: https://hdi.edu.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ BẢO HIỂM: https://tilafinance.com.vn

5.TRANG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KINH DOANH:

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: https://www.facebook.com/felix.dongbangsonghong

TÂY BẮC BỘ: https://www.facebook.com/felix.taybacbo

ĐÔNG BẮC BỘ: https://www.facebook.com/felix.dongbacbo

BẮC TRUNG BỘ: https://www.facebook.com/felix.bactrungbo

NAM TRUNG BỘ: https://www.facebook.com/felix.namtrungbo

TÂY NGUYÊN: https://www.facebook.com/felix.taynguyen

ĐÔNG NAM BỘ: https://www.facebook.com/felix.dongnambo

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: https://www.facebook.com/felix.dongbangsongcuulong

6.QUẢNG CÁO:

TẠP CHÍ VIETNAM LOGISTICS REVIEW: http://vlr.vn

FP VIETNAM LOGISTICS REVIEW: https://www.facebook.com/VLR112007

QUẢNG CÁO BẤT ĐỘNG SẢN: https://quangcaobatdongsan.com.vn

QUẢNG CÁO KHO HÀNG: https://quangcao.store

7.TRUYỀN THÔNG:

NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ (Profile): https://www.facebook.com/conguyenvantoan

NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ (FP): https://www.facebook.com/nguyenvantoanco.vn

CHUYÊN TRANG TUYỂN DỤNG SALE: https://www.facebook.com/tuyendung.felix

THÔNG TIN KINH TẾ: https://www.facebook.com/felix.biz.vn

CÔNG ĐỒNG DOANH NHÂN HẠNH PHÚC: https://www.facebook.com/fbnc.biz.vn

TRANG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ: https://www.facebook.com/xuctiendautu.vn

TRANG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: https://www.facebook.com/xuctienthuongmai.toancau

TRANG TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ: https://www.facebook.com/felix.chuyendoiso

TRANG MÔI GIỚI BẢO HIỂM: https://www.facebook.com/moigioibaohiem.vn

MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN: https://www.facebook.com/moigioichungkhoan.toancau

CHUYÊN TRANG ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG: https://www.facebook.com/taichinhungdung.vn

CHUYÊN TRANG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO: https://www.facebook.com/trungtamdaotao.vn

CHUYÊN TRANG ĐÀO TẠO BẢO HIỂM: https://www.facebook.com/daotaobaohiem.vn

CHUYÊN TRANG NGIÊN CỨU ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: https://www.facebook.com/trungtamdoimoisangtao.vn

8.CÔNG TY THÀNH VIÊN:

FELIX CONSULTANCY (FLC): https://www.facebook.com/felix.consultancy

FELIX ACADEMY (FLAca): https://www.facebook.com/hocvienkhoinghiepfelix

FELIX INVESTMENT (FLI): https://www.facebook.com/quytuongho.vn

FELIX MEDIA (FLM): https://www.facebook.com/felix.media.vn

FELIX ASSURANCE (FLAss): https://www.facebook.com/congtydambaofelix

FELIX SOFTWARE (FLSoft): https://www.facebook.com/Felix-Software-JSC-104580314691290

FELIX CAPITAL INVESTMENT (FLSing): https://www.facebook.com/felixcapital.sing

HDI: https://www.facebook.com/HDI.edu.vn

TILA: https://www.facebook.com/tilafinance.com.vn

9.CÁC TRANG BÁN HÀNG:

CHỢ ĐẦU MỐI: https://www.facebook.com/chodaumoi.felix

CHẠY LEADS TÀI CHÍNH: https://www.facebook.com/Felix.storebank

CHẠY LEADS ĐẦU TƯ: https://www.facebook.com/dichvutaichinh.toancau

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG: https://www.facebook.com/happyshop.vanphuc

QUẢNG CÁO FELIX: https://www.facebook.com/Felix-Việt-Nam-102385785034164

SAI GON SQUARE ONLINE: https://www.facebook.com/saigonsquare.online

CHỢ THỦ ĐỨC ONLINE: https://www.facebook.com/chothuduc.online

10.HỘI & HIỆP HỘI:

HỘI DOANH NGHIỆP TP. THỦ ĐỨC: https://www.facebook.com/hoidoanhnghiepthuduc

HIỆP HỘI BẢO VỆ NGƯỜI MUA BẢO HIỂM Việt Nam: https://www.facebook.com/Hiệp-Hội-Người-Mua-Bảo-Hiểm-Việt-Nam-10578025825439

HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI MUA BẢO HIỂM VIỆT NAM: https://www.facebook.com/Hội-bảo-vệ-Quyền-lợi-Người-mua-bảo-hiểm-Việt-Nam-170365111325212

CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN: https://www.facebook.com/honguyenkhapnamchau

NHÓM KIẾM TIỀN CÙNG FELIX: https://www.facebook.com/groups/139831460768040

11.Nền tảng YouTube:

Felix Tivi: https://www.youtube.com/channel/UCYb7H8SejtHCO5K-h9r-yNA

BẢO HIỂM & CUỘC SỐNG: https://www.youtube.com/channel/UCiqkuO5XnE2mXJHsFVCt7mw

FELIX CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCdcUiyhtzbEdj_WLIcmE4FA

12.Nền tảng Linkedin:

NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ: https://www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco/

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ FELIX: https://www.linkedin.com/company/felix-store

FELIX GROUP: https://www.linkedin.com/company/felixgroup

Views: 191

Admin

https://www.facebook.com/conguyenvantoan/ www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *