Ngày 5 – lan toả chuyển đổi số, thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP

Nhật ký hành trình “Lan tỏa chuyển đổi số, TMĐT, sản xuất nông nghiệp sạch & tiêu thụ sản phẩm Ocop – Ngày 5 (02/04/2023)

Visits: 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *