Chào tháng 6 – Tháng của yêu thương và kết nối cùng Felix

Chị Nguyễn Thị Huyền TrangTrưởng ban Tổ chức Sự kiện và Tài trợ Chào tháng 6 – Tháng của yêu thương và kết nối cùng Felix! Sau trận đại dịch đi qua để lại trong mổi người niềm đau và mất mát thì song song đó cũng làm cho tất cả mọi người thay đổi hành vi giao tiếp và thói quen thường nhật của mình, cũng như biến đổi trên kể cả người mua hàng và người bán hàng … Đọc tiếp Chào tháng 6 – Tháng của yêu thương và kết nối cùng Felix