Bộ phận Phát triển kinh doanh – Business Development Department

Trụ sở chính – Headquarters: 
Địa chỉ: 84 Đường số 15, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
Address: 84 Street No. 15, An Phu Ward, Thu Duc City, TP. Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại:  028 38 333 888 hoặc Hotline: 1900 3081
Phone: 028 38 333 888 or Hotline: 1900 3081
Email:  kinhdoanh@felixgroup.vn or  info@felix.store

Visits: 13