Về chúng tôi

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FELIX (FELIXTECH)
là thành viên của Tập đoàn Công nghệ – Thương mại – Dịch vụ – Đầu tư Felix (Felix Corporation)

Lĩnh vực hoạt động của Felix Corporation:
F – Financial Services : Dịch vụ tài chính
E – Ecommerce : Thương mại điện tử trực tuyến B2B
L – Labor Services : Dịch vụ lao động, việc làm, đào tạo
I – Investment Services: Đầu tư và quản lý tài sản
X – Xya : Nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển

FELIXTECH đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp LEADs hàng đầu thế giới giúp kết nối cung cầu đa dạng, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi theo tiêu chuẩn quốc tế. Với nền tảng công nghệ Felix, chúng tôi cam kết mang đến các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, an toàn và tiện lợi cho các bên liên quan. Chúng tôi đặc biệt chú trọng phát triển nền tảng số cho các  lĩnh vực: Ngân hàng, Bảo hiểm, Tài chính, Bất động sản, Tạp hoá, Chợ online,…

FELIX TECH là đơn vị vận hành Nền tảng kinh doanh trực tuyến B2B hàng đầu Việt Nam, nơi kết nối nhà sản xuất và các nhà phân phối, nhà nhập khẩu trong và ngoài nước.

Giới thiệu Sàn GD TMĐT B2B hàng đầu Việt Nam: https://blog.felix.store/?r3d=brochure-felix

Truy cập Trang thông tin hoạt động:  https://felixgroup.vn
Truy cập đến Sàn GD TMĐT B2B Felix: https://felix.store

Views: 971