Thông báo tuyển dụng tháng 08.2022

Thông báo tuyển dụng tháng 08.2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ:
1. Customer Services (CS)
2. Thư ký Kinh doanh (TK)
3. Trưởng Văn phòng đại diện (OH)
4. Trưởng Vùng kinh doanh (RH)
5. Trưởng Miền kinh doanh (TH)
6. Chuyên viên Huấn luyện (AT)
7. Các vị trí thuộc KÊNH ĐẠI LÝ (FA, UM, BM, GAD)
Ứng tuyển tại: Phòng Tuyển dụng (HO)
Hotline: 0933661122 – 1900 3081 – 028 38 333 888
Email: info@felix.store

Views: 399

Admin

https://www.facebook.com/conguyenvantoan/ www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *