CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FELIX

Mã số Doanh nghiệp: 0315484266

Hoạt động: 2019 -> nay

Ngành nghề Kinh doanh: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực hoạt động:
– Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Felix

Visits: 372