CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÚC GIA AN

Mã số Doanh nghiệp: 0310226688

Hoạt động: 2010 -> nay

Ngành nghề Kinh doanh: TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Thành tích:
– TOP 10 văn phòng Tổng đại lý có doanh số cao nhất Dai-ichi Life Việt Nam từ năm 2011-2018
– Lực lượng đại lý được tuyển dụng và đào tạo > 20,000 người

Views: 10