Ngày 2 – lan toả chuyển đổi số sản phẩm OCOP

HÀNH TRÌNH LAN TỎA CHUYỂN ĐỔI SỐ, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM OCOP – NGÀY 2

Đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ TMĐT sẽ góp phần thúc đẩy ứng dụng sản xuất sạch trong nông nghiệp & tiêu thụ sản phẩm Ocop.

Hits: 96

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *