Trưởng phòng kinh doanh

Phụ cấp: 10 triệu

Hoa hồng theo doanh số

Bảo hiểm sức khoẻ

Thưởng khác (contest)

HĐLĐ (tuỳ trường hợp)

Du lịch định kỳ

Phạm vi phụ trách: Quận/huyện

Views: 4