Hướng dẫn truyền thông nội bộ – Internal Communication Guide

Hướng dẫn truyền thông nội bộ – Internal Communication Guide

Kính gửi: Các thành viên FELIX,
Trên đây là bản tóm tắt về đầu mối truyền thông nội bộ để cung cấp thông tin phục vụ công việc phát triển kinh doanh của các thành viên tại FELIX.
Chúc các thành viên kinh doanh hiệu quả!
Trân trọng,
CEO

Hệ thống Website:
– Thông tin công ty, sản phẩm, dịch vụ: https://felixgroup.vn
– Sàn thương mại điện tử FELIX: https://felix.store
– Học viện Phát triển Nguồn nhân lực Bảo hiểm – HDI: https://hdi.edu.vn
– Tạp chí Vietnam Logistics Review: https://vlr.vn
– Trang quảng cáo trực tuyến: https://quangcaobatdongsan.com.vn; https://quangcao.store
– Hội Doanh nghiệp Thành phố Thủ Đức: https://hoidoanhnghiepthuduc.vn

Email, Google Form
– PHÒNG TUYỂN DỤNG: tuyendung@felixgroup.vn
– PHÒNG KINH DOANH: kinhdoanh@felixgroup.vn
– PHÒNG HỖ TRỢ KINH DOANH: saleadmin@felixgroup.vn
– PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: chamsockhachhang@felixgroup.vn
– CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ: https://drive.google.com/drive/folders/12hmD8FlhPyq-z5urWeVS_R-JoM51kAHo?usp=sharing
– CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO: https://drive.google.com/drive/folders/1TcyWCqqS9X500Oyjuy1brioSKafgQq3S?usp=sharing


Views: 63

Admin

https://www.facebook.com/conguyenvantoan/ www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *