Ngày 4 – lan tỏa chuyển đổi số, thương mại điện tử, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Nhật ký hành trình “Lan tỏa Chuyển đổi số, thương mại điện tử, tiêu thụ sản phẩm Ocop” – Ngày thứ 4 (01/04/2023).

Views: 101

Admin

https://www.facebook.com/conguyenvantoan/ www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *