Bảo hiểm TNDS xe gắn máy PVI

Bảo hiểm TNDS xe gắn máy PVI

LƯU Ý CHUNG:
– Sản phẩm được bán trên Sàn GD TMĐT FELIX với những ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho thành viên của FELIX
– Giấy Chứng nhận bảo hiểm (trình CA khi lưu thông) sẽ được PVI cấp online qua email của khách hàng
– Chọn điểm nhận hàng khi đặt mua: Thành phố HCM -> Quận Thủ Đức -> Phường Linh Chiểu -> Nhận hàng tại POS -> POS Felix – 19/12b đường số 10, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
(miễn phí giao hàng).

1.GÓI CƠ BẢN -> MUA ONLINE TẠI ĐÂY.
Quyền lợi: THAY THẾ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI CHỦ PHƯƠNG TIỆN GÂY TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ XE CHO NGƯỜI BỊ GÂY TAI NẠN (CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG)
– Bồi thường CHI PHÍ y tế cho người bị gây tai nạn: TỐI ĐA 150 TRIỆU/VỤ
– Bồi thường CHI PHÍ sửa chữa xe bị gây tai nạn: TỐI ĐA 50 TRIỆU/VỤ
– Bồi thường CHI PHÍ y tế và khoản TIỀN MẶT cho người ngồi trên xe (02 người) gây tai nạn theo tỉ lệ thương tật với HẠN MỨC BẢO HIỂM: 10 TRIỆU ĐỒNG /NGƯỜI
ĐẶC BIỆT: CAM KẾT HỖ TRỢ ĐÒI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG
https://felix.store/pr/4622-541-bao-hiem-tnds-xe-gan-may-goi-co-ban.html

2. GÓI NÂNG CAO – MUA ONLINE TẠI ĐÂY.
Quyền lợi: THAY THẾ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI CHỦ PHƯƠNG TIỆN GÂY TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ XE CHO NGƯỜI BỊ GÂY TAI NẠN (CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG)
– Bồi thường CHI PHÍ y tế cho người bị gây tai nạn: TỐI ĐA 150 TRIỆU/VỤ
– Bồi thường CHI PHÍ sửa chữa xe bị gây tai nạn: TỐI ĐA 50 TRIỆU/VỤ
– Bồi thường CHI PHÍ y tế và khoản TIỀN MẶT cho người ngồi trên xe (02 người) gây tai nạn theo tỉ lệ thương tật với HẠN MỨC BẢO HIỂM: 50 TRIỆU ĐỒNG /NGƯỜI
ĐẶC BIỆT: CAM KẾT HỖ TRỢ ĐÒI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG
https://felix.store/pr/4623-541-bao-hiem-tnds-xe-gan-may-goi-nang-cao.html

3. GÓI CAO CẤP – MUA ONLINE TẠI ĐÂY.
Quyền lợi: THAY THẾ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI CHỦ PHƯƠNG TIỆN GÂY TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ XE CHO NGƯỜI BỊ GÂY TAI NẠN (CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG)
– Bồi thường CHI PHÍ y tế cho người bị gây tai nạn: TỐI ĐA 150 TRIỆU/VỤ
– Bồi thường CHI PHÍ sửa chữa xe bị gây tai nạn: TỐI ĐA 50 TRIỆU/VỤ
– Bồi thường CHI PHÍ y tế và khoản TIỀN MẶT cho người ngồi trên xe (02 người) gây tai nạn theo tỉ lệ thương tật với HẠN MỨC BẢO HIỂM: 100 TRIỆU ĐỒNG /NGƯỜI
ĐẶC BIỆT: CAM KẾT HỖ TRỢ ĐÒI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG
https://felix.store/pr/4624-541-bao-hiem-tnds-xe-gan-may-goi-cao-cap.html

4. GÓI VIP – MUA ONLINE TẠI ĐÂY.
Quyền lợi: THAY THẾ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI CHỦ PHƯƠNG TIỆN GÂY TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ XE CHO NGƯỜI BỊ GÂY TAI NẠN (CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG)
– Bồi thường CHI PHÍ y tế cho người bị gây tai nạn: TỐI ĐA 150 TRIỆU/VỤ
– Bồi thường CHI PHÍ sửa chữa xe bị gây tai nạn: TỐI ĐA 50 TRIỆU/VỤ
– Bồi thường CHI PHÍ y tế và khoản TIỀN MẶT cho người ngồi trên xe (02 người) gây tai nạn theo tỉ lệ thương tật với HẠN MỨC BẢO HIỂM: 200 TRIỆU ĐỒNG /NGƯỜI
ĐẶC BIỆT: CAM KẾT HỖ TRỢ ĐÒI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG
https://felix.store/pr/4625-541-bao-hiem-tnds-xe-gan-may-goi-vip.html

Views: 68

Admin

https://www.facebook.com/conguyenvantoan/ www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *