Họp RSMs – ASMs ngày 04-8-2021

Họp RSMs – ASMs ngày 04-8-2021

Nội Dung:
1. Khảo sát ý kiến:
– Về hoa hồng: 13 CẦN/ 7 ĐỦ
– Về triển khai kinh doanh: 10 HỆ THỐNG/ 10 KHOÁN
2. Chia sẻ của CEO:
– Quan điểm làm việc tại FELIX là: FELIX tạo điều để cho Người lao động được sử dụng nền tảng của FELIX để khai thác lợi thế kinh doanh của họ với MỤC TIÊU 2 bên cùng có lợi.
– HĐLV tại FELIX là hợp đồng khoán theo sản phẩm. FELIX đang tìm kiếm đội ngũ chuyên môn để tham gia và đội ngũ nhân sự chủ chốt của công ty.
3. Huấn luyện sản phẩm:
– Huấn luyện sản phẩm BH TNDS xe gắn máy của PVI
– Trao đổi ý tưởng kinh doanh giữa các thành viên.

Views: 23

Admin

https://www.facebook.com/conguyenvantoan/ www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *