TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 06/2021-12/2021

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 06/2021-12/2021
  1. Tăng cường phát triển người dùng và đẩy mạnh lượng giao dịch trên nền tảng TMĐT felix.store
  2. Tập trung triển khai kinh doanh sản phẩm tài chính “Vay đóng phí bảo hiểm nhân thọ” ra thị trường
  3. Xây dựng hệ thống Đại lý số để phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
  4. Thí điểm flatform kết nối cung cầu bất động sản ra thị trường.

Visits: 55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *