Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Về chúng tôi -> Lịch sử hình thành và phát triển •2008: Công ty Mạng lưới Truyền thông Trực tiếp (DCN) – Hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ thoại ra nước ngoài (Hợp tác với VTC) •2010: Công ty